fbpx

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı


Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü Olgun Amacaoğlu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Olgun Amcaoğlu, hayvancıların, üreticilerin ve dolayısıyla tüketicilerin korunabilmesi için Bakanlar Kurulu’nda bir dizi karar üretildiğini açıkladı.

Amcaoğlu, bu bağlamda Toprak Ürünleri Kurumu ve Zirai Levazım’dan alınacak tohumluk arpa ve buğday için yüzde 19 oranındaki faizin, 9 puanlık kısmının; yemlik arpanın yüzde 19 olan fazinin tamamamının ve zahire üreticlerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 19 oranınaki faizin 9 puanlık kısmının faiz farkı fonundan karşılanmasına karar verildiğini söyledi.

Amcaoğlu, toplantıda küçükbaş hayvan üreticilerine, hayvan başına 30 kilogramlık hibe arpa verileceğini de  ifade etti.

Amcaoğlu, “2020 Haziran veteriner dairesi verilerine göre olan sayılara istinaden, yine 2021-2022 üretim sezonunda taban gübresi 50 kilogram karşıklığı olarak 70 TL, her 50 kilogram karşılığı olan torba fiyatına 70 TL’lik gübre desteğine karar verildi. TÜK yemlik arpa ithalatında üreticiye, hayvancıya kilo başına 1.25 TL destek verilmesine karar verilmiştir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda, Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi yasası kapsamında 21 Aralık 2021’de bitecek olan başvuru süresinin, 21 Aralık 2023’e kadar 2 yıl daha uzatılması için değişiklik yasa tasarısının bakanlar kurulundan onaylanarak meclise sunulmasına karar verildi.

Amcaoğlu, “Yerel iş gücünün desteklenmesi kapsamında özellikle basın sektörüne verilen tam sosyal güvenlik yatırım desteğinin 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir” dedi.

Kaynak: BRT


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.