fbpx

Cumhurbaşkanlığı’na arazi tahsis edildi


Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve ilgili diğer dairelerin uygunluk görüşleri doğrultusunda, Aydemet Ortaköy’deki parsellerin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının tahsisinden çıkartılarak serbest bırakılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kamu binası (Cumhurbaşkanlığı Binası, Meclis Binası, Millet Bahçesi) yapımı amacıyla Cumhurbaşkanlığının kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

Ayrıca Bakanlar Kurulu, “2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Yardımlarıyla Finanse Edilecek Projeler Detay Listesi” başlığı altında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”nin TC Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yapılmasına Dair Protokol Taslağı”nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirilmesine karar verdi.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.