Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi 3 Tasarıyı Görüştü


Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün yaptığı toplantıda, üç tasarıyı görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında bu sabah toplanan komite, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam etti.

Daha sonra Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamayı sürdüren komite, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geneli üzerinde de çalıştı. Komitenin bu tasarıyı bir sonraki toplantısında yine ele almaya devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına, ilgili bakanlıklardan temsilciler de katılarak görüş ve önerilerini sundu. Toplantıda, başkan UBP Milletvekili Sunat Atun yanında Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç yer aldı.

TASARILAR VE GENEL GEREKÇELERİ

Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’yla “2014 yılı ve öncesi dönemlere ait olup ödenmemiş kamu alacakları, kamu alacaklarına ilişkin ceza ve/veya gecikme zamlarında indirim yapılması ve ödeme hususunda peşin ödeme yanında tanınan taksit imkânı ile kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması ve ekonomik sıkıntı içindeki kamu borçlularına rahatlama getirilmesi” hedefleniyor.

HAVA LİMANLARI VE LİMANLARIN ÜCRETLERİ

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla gelişen havacılık sektörü ile günümüz koşullarında eksik olan unsurları tamamlanması ve Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında oluşan sorunların giderilmesi, yer hizmet kuruluşları ve hava taşıyıcılarının çalışma ruhsatı koşulları ve sivil havacılık hizmetlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre hava yolu taşıyıcılarının işletmeciye yapacağı ödemeleri düzenleyebilmek için “kredili ödeme” ve “peşin ödeme” koşulları getirildi. Kredili ödeme yöntemi ile teminat mektubu zorunluluğu öngören tasarıyla işletmeciye yapılacak ödemelerde yaşanan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Yer hizmet kuruluşları ve hava taşıyıcılarının hizmetlerini gerçekleştirirken Sivil Havacılık Dairesi tarafından verilen “Çalışma Ruhsatı”, tasarıyla ön izin koşuluna bağlandı ve bakanlık bünyesinde oluşturulacak İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirme kıstasları belirlendi. Ön izne bağlı olarak da çalışma ruhsatı koşulları yeniden düzenlendi. Ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak, yeni ‘A Grubu Çalışma Ruhsatı’ ve “B Grubu Çalışma Ruhsatı” olarak geliştirildi.

“Sivil Havacılık Hizmetleri” olarak adlandırılan ve havalimanında daire tarafından verilen; Yer Hizmetleri A Grubu Çalışma Ruhsatı, B Grubu Çalışma Ruhsatı ve Pat Sahası Araç Kullanma Kartına ilişkin usul ve esasları da düzenleyen tasarıyla ayrıca Personel Tanıtma Kartı Ücret Tarifesine yeni olarak Geçici Görevli Kartı Ücreti de eklenerek devletin gelirleri artırılıyor. Tasarıyla ayrıca yer hizmet kuruluşları, hava taşıyıcılarının ve işletmecini de denetimi düzenlendi ve buna göre de cezai müeyyideler getirildi.

ŞANS OYUNLARI

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde ise yasanın günümüz koşullarına göre güncellenmesi, yasadaki kısıtlamaları ortadan kaldırmak suretiyle yatırımcının önünün açılmasının sağlanması ve mevcut yasada sehven oluşan hataların giderilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.